KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna
Szczepienia przeciwko COVID-19
14.01.2021.

Image

 

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skoczyli 80 lat. Zapisy dla osób powyej 70. roku ycia rozpoczn si tydzie póniej. Pocztek szczepie zarejestrowanych pacjentów zaplanowano na 25 stycznia.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI

Na konkretny termin szczepienia mog zarejestrowa si:

– od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skoczyy 80 lat

– od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skoczyy 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczn si 25 stycznia 2021 r. Informacje o starcie rejestracji dla kolejnych grup bd podawane na bieco.

JAK SI ZASZCZEPI?

Jeeli jest ju Twój etap rejestracji (od 15.01 – osoby powyej 80. roku ycia, od 22.01 – osoby powyej 70. roku ycia), masz 3 moliwoci zapisu na szczepienie:

1. Zadzwo na caodobow i bezpatn infolini – 989

W ten sposób moesz zarejestrowa siebie oraz swoich bliskich, np. babci, dziadka. Wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

2. Skontaktuj si z wybranym punktem szczepie

Jeeli chcesz zaszczepi si w konkretnym punkcie szczepie – skontaktuj si z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepie dostpne s tutaj.

 

Na terenie Gminy Strzakowo szczepienia realizuje Przychodnia Lekarza Rodzinnego STEPAMED.

 

Jeli w wybranym przez Ciebie punkcie szczepie nie znalaze dogodnego terminu, zadzwo na infolini NFZ pod numer 989. Konsultanci pomog Ci znale inny punkt szczepie niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

3. Zarejestruj si elektronicznie poprzez e-Rejestracj dostpn na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pi dostpnych terminów w punktach szczepie, które znajduj si blisko Twojego adresu. Jeli aden z proponowanych terminów nie bdzie Ci pasowa albo bdziesz chcia zaszczepi si w innym punkcie, w innym miecie – bdzie taka moliwo. Wystarczy, e skorzystasz z dostpnej wyszukiwarki i wskaesz dogodn dla Ciebie dat i lokalizacj. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a dzie przed planowanym terminem – przypomnienie.

Jeli chcesz skorzysta z tego sposobu rejestracji, musisz posiada Profil Zaufany. Jeeli go nie masz, skontaktuj si z infolini NFZ 989, bezporednio z wybranym punktem szczepie lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

 

W URZDZIE GMINY NIE MA MOLIWOCI ZAREJESTROWANIA SI NA SZCZEPIENIE!

 

Szczegóowe informacje na temat szczepie przeciwko COVID-19 znajduj si w Narodowym Programie Szczepie (pobierz).

 
Ostrzeenie IMGW
13.01.2021.

Ostrzeenie meteorologiczne Nr 8


IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopie zagroenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: województwo wielkopolskie powiat supecki

Wano: od godz. 22:00 dnia 13.01.2021 do godz. 08:00 dnia 14.01.2021

Przebieg: Prognozuje si zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach niegu z deszczem lub mokrego niegu. Temperatura minimalna od -4oC do -1oC, temperatura przy gruncie -4oC do -2oC.

Prawdopodobiestwo wystpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Brak.


Pena tre komunikatu ostrzegawczego

 
yczenia na Boe Narodzenie
22.12.2020.
Image
 
Komunikat Wjta Gminy Strzakowo
22.12.2020.

 

KOMUNIKAT

 

          Uprzejmie informuj, e 24 i 26 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujcy si przy ul. Powidzkiej 2B w Strzakowie bdzie nieczynny.


                                                                                                                                      Wójt Gminy Strzakowo
                                                                                                                                      /-/ Dariusz Grzywiski


 
 
 
 
Gminny budet na 2021 rok uchwalony
21.12.2020.

ImageRada Gminy Strzakowo jednogonie uchwalia budet na 2021 rok. Zakada on dochody w wysokoci 51.946 976 z, a wydatki - 52.348 372 z. Na zadania majtkowe Gmina zamierza przeznaczy 5.014 351 z co stanowi 9,58% ogóu wydatków.

Wród zaplanowanych inwestycji znalazy si m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowej w Strzakowie i Wólce oraz wyposaenie stacji uzdatniania wody w Skarboszewie (3.435 351 z), rozbudowa sieci wodocigowych na terenie gminy (150 000 z), budowa sieci kanalizacji sanitarnej  na terenie gminy (160 000 z), budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy wierkowej w Strzakowie (230 000 z), przebudowa drogi gminnej Katarzynowo - Podkornaty (130 000 z), budowa ulicy wierkowej (500 000 z).

Poza wymienionymi zadaniami wystpiono z wnioskami do Rzdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o rodki na budow: hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzakowie (5.210 000 z), sali wiejskiej w Skarboszewie (840 000 z) oraz sali wiejskiej w Paruszewie (820 000 z).  

Wzorem lat ubiegych Gmina wspiera bdzie mieszkaców poprzez udzielanie dotacji na budow przydomowych oczyszczalni cieków oraz wymian starych pieców wglowych na urzdzenia wytwarzajce róda energii suce ochronie rodowiska w kwocie odpowiednio: 34 000 z i 120 000 z. W budecie zapisano równie 45 000 z na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Supcy oraz Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Supcy.

 
W wigili Urzd Gminy nieczynny
21.12.2020.

 

INFORMACJA

 

W czwartek, 24 grudnia 2020 r. Urzd Gminy w Strzakowie bdzie nieczynny.

Dzie wolny od pracy ustalony jest w zamian za dzie witeczny, przypadajcy w sobot 26 grudnia 2020 r. na podstawie Zarzdzenia Nr 16/2020/W Wójta Gminy Strzakowo z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzdu Gminy Strzakowo w 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy!

 

                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                      /-/  Dariusz Grzywiski

 

 

Tre zarzdzenia

 

 

 
Nowoczesny sprzt do pomiaru temperatury w urzdzie
17.12.2020.

ImageGmina Strzakowo otrzymaa nowoczesn kamer termowizyjn do pomiaru temperatury ciaa. Urzdzenie jest szybsze, wygodniejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze od tradycyjnego termometru, poniewa pomiar odbywa si z wikszej odlegoci umoliwiajc zachowanie dystansu. Jego pozyskanie byo moliwe dziki programowi partnerskiemu firmy ESO. Elektroniczne Systemy Ochrony i Hikvision Polska, polegajcemu na udostpnianiu instytucjom uytku publicznego tego typu urzdze w celu usprawnienia ich dziaalnoci w czasie pandemii. Kamera bdzie wykorzystywana w Urzdzie Gminy do pomiaru temperatury interesantów.

GALERIA ZDJ

 

 
Podzikowanie za wspprac
17.12.2020.
Image
 
Komunikat Wjta Gminy Strzakowo
15.12.2020.

Image

 

KOMUNIKAT

 

     W zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) informuj mieszkaców, e od 1 stycznia 2021 r. kady waciciel nieruchomoci jest zobowizany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowizujcym Regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na terenie  Gminy Strzakowo (Uchwaa Rady Gminy Strzakowo nr XVII/181/2020 z dnia 26 listopada 2020r.).

     Waciciele nieruchomoci, którzy dotd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia maj obowizek segregowa odpady i zoy now deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Od 01.01.2021 r. aktualny formularz deklaracji bdzie dostpny na stronie internetowej  www.strzalkowo.pl w zakadce „do pobrania”-> „Ochrona rodowiska”.

     Ze wzgldu na obecn sytuacj epidemiczn, wypenion deklaracj mona zoy do skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie Urzdu Gminy, przesa poczt lub poprzez elektroniczn skrzynk podawcz ePUAP.

     Zgodnie ze znowelizowan ustaw, w przypadku niewypenienia obowizku selektywnej zbiórki odpadów naliczana bdzie opata podwyszona w wysokoci 34,00 z/mc/mieszkaca (dwukrotna wysoko stawki ustalonej przez Rad Gminy Strzakowo - uchwa nr XVII/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomoci oraz stawki takiej opaty). Warto wic segregowa – to nie tylko dbao o rodowisko, ale take o wasne wydatki.

     Ponadto informuj, e zgodnie z nowelizacj w/w ustawy waciciel nieruchomoci jednorodzinnej kompostujcy bioodpady na terenie swojej posesji bdzie móg ubiega si o zwolnienie z czci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjt uchwa zwolnienie wynosi 0,50 z od mieszkaca/mc na danej nieruchomoci.

     Szczegóowe informacje dot. zmian dostpne s pod nr tel. 63 274 60 55 (Urzd Gminy w Strzakowie) oraz 63 275 18 29 (Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Supcy).

 

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Strzakowo

                                                                                                                                         /-/ Dariusz Grzywiski

 

 
XVIII sesja Rady Gminy Strzakowo
14.12.2020.

W czwartek, 17 grudnia br. o godz. 10:00 w Gminnym Orodku Kultury i Sportu w Strzakowie odbdzie si XVIII sesja Rady Gminy Strzakowo. Porzdek obrad wraz z projektami uchwa znale mona TUTAJ. Transmisja z posiedzenia prowadzona bdzie na platformie esesja.tv.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 10 z 1556
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg