KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Ochrona Danych Osobowych Drukuj Email
24.05.2018.

Wobec wymogw Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysugujcych Pani/Panu prawach z tym zwizanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strzakowo Adres: Aleja Prymasa Wyszyskiego 6, 62-420 Strzakowo.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzdzie Gminy Strzakowo jest Pan Sawomir Laskowski. Jeli ma Pani/Pan pytania dotyczce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dziaania Urzdu Gminy Strzakowo, a take przysugujcych Pani/Panu uprawnie, moe si Pani/Pan skontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: abi@strzalkowo.pl lub telefonicznie: 509 776 801.
3. Przesank upowaniajc administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowizek wynikajcy z przepisw prawa, fakt, i podmiot danych jest stron umowy lub zgoda osoby, ktrej dane dotycz.
4. Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane w celu:
a) wypenienia obowizkw prawnych cicych na administratorze
b) realizacji umw zawartych z Gmin Strzakowo;
c) w pozostaych przypadkach Pani/Pana dane osobowe s przetwarzane wycznie na podstawie wczeniej udzielonej zgody w zakresie i celu okrelonym w treci zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bd:
a) organy wadzy publicznej oraz podmioty wykonujce zadania publiczne lub dziaajce na zlecenie organw wadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktre wynikaj z przepisw powszechnie obowizujcego prawa;
b) inne podmioty, ktre na podstawie stosownych umw podpisanych z Gmin Strzakowo przetwarzaj dane osobowe, dla ktrych administratorem jest gmina.
6. Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane przez okres niezbdny do realizacji celw okrelonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowizujcego prawa.
7. W zwizku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostpu do treci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnicia zgody w dowolnym momencie bez wpywu na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego waciwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowizujce w tym zakresie prawo.
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowizkowe, wwczas gdy przesank przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta midzy stronami umowa.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, ktrej dane dotycz, podanie przez Pani/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
Powysze zasady stosuje si poczwszy od 25 maja 2018 roku.

Wjt Gminy Strzakowo

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg