KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Cyfrowe samorzdy atutem Wielkopolski Drukuj Email
14.09.2018.

 

W okresie odwrzenia 2016 roku do kwietnia 2018 roku GMINA STRZAKOWO uczestniczya w realizacji projektu Cyfrowe samorzdy atutem Wielkopolski – noweobszary wiadczenia e-usug w 22 gminach województwa wielkopolskiego (POWR.02.018.00-00-0001/16).

 

Przedsiwzicie realizowane byo na terenie Wielkopolski przez 22 samorzdy stowarzyszone w Wielkopolskim Orodku Ksztacenia i Studiów Samorzdowych, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu byo usprawnienie obsugi klientów, poprzez uruchomienie w gminach kompleksowych rozwiza informatycznych pozwalajcych na internetow obsug mieszkaców i przedsibiorców, w obszarach dotyczcych podatków i nieruchomoci.

 

W efekcie realizacji projektu GMINA STRZAKOWO uruchomia dwa dodatkowe systemy dziedzinowe usprawniajce prac urzdu, uzyskaa dwa komputery z niezbdnym osprztem, a jej pracownicy uczestniczyli w 31 rónotematycznych szkoleniach i warsztatach zwizanych
z podnoszeniem bezpieczestwa i jakoci pracy. Dodatkowo przeprowadzono kompleksowy audyt stanu bezpieczestwa informacji potwierdzajcy, e gmina spenia wymogi przewidziane prawem w zakresie zarzdzania bezpieczestwem danych wykorzystywanych w systemach informatycznych.

Kluczowym elementem projektu byo wdroenie systemu Platforma komunikacyjna, który dostpny jest pod adresem:

 

eurzd.strzalkowo.pl
https://eurzad.strzalkowo.pl/

 

System umoliwia podatnikom m.in. uzyskanie dostpu do informacji o naliczonych podatkach i opatach, sprawdzenie dokonanych patnoci i aktualnego stanu zobowiza, dokonywanie patnoci online, a take skadanie do urzdu pism i wniosków przez Internet.

 

Zgodnie z obowizujcym prawem samorzdy ju od kilku lat maj moliwo wiadczenia usug publicznych za pomoc rodków komunikacji elektronicznej. Jednake w szerokim zakresie z moliwoci tej nadal korzysta ograniczona liczba gmin i powiatów w Polsce.
Na podkrelenie zatem zasuguje fakt, e GMINA STRZAKOWO znajduje si w gronie samorzdów innowacyjnych i nowoczesnych, które staraj si uatwi obywatelom kontakt z administracj, przy zachowaniu penego bezpieczestwa i poufnoci realizowanych transakcji.

 

Szczegóowe informacje dotyczce Platformy komunikacyjnej i jej funkcjonalnoci si
w zaczonym materiale informacyjnym: Szybkie i wygodne zaatwianie spraw urzdowych.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg