KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Inwestycje
Inwestycje Drukuj Email
01.08.2016.

Gospodarka gminy Strzakowo zdominowana jest przez rolnictwo. Tutejsze produkty rolne oraz zwierzta hodowlane znane s z wysokiej jakoci. Jednak mieszkacy naszej gminy to nie tylko rolnicy. Znajduj zatrudnienie take w przemyle rolno-spoywczym oraz m.in. w licznych zakadach handlowych czy usugowych (budowlanych, transportowych i innych). Przebiegajca take przez nasz gmin autostrada A2 zwiksza atrakcyjno inwestycyjn ssiadujcych z ni terenów, co wpywa z kolei na wiksz aktywizacj gospodarcz w tym rejonie.

 

Samorzd gminy Strzakowo, mimo przecitnej sytuacji finansowej, moe si pochwali du iloci inwestycji w ostatnich latach, najbardziej znaczce to:


- wybudowano i uruchomiono wasn, biologiczn oczyszczalni cieków,


- zainstalowano sygnalizacj wietln na najbardziej ruchliwym skrzyowaniu w Strzakowie, co znacznie przyczynio si do zmniejszenia liczby wypadków w tym rejonie,


- zaadaptowano byy budynek szkoy podstawowej we wsi Babin na Warsztaty Terapii Zajciowej,


- wybudowano nowe i zmodernizowano istniejce stacje wodocigowe oraz wyduono wodocig (obecnie gmina jest w 100 % zwodocigowana),


- gimnazjum otrzymao nowy budynek szkolny, w 2006 roku zakoczono budow kolejnego obiektu gimnazjum,


- wybudowano i zmodernizowano wiele dróg wiejskich oraz ulic w Strzakowie, uoono nowe chodniki z produkowanej przez Urzd Gminy kostki brukowej,


- wybudowano wspólnie z Powiatem Supeckim du hal widowiskowo-rodowiskow przy Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Strzakowie,


- dokonano adaptacji byego kina na siedzib Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzakowie,


- wybudowano, w ramach programu SAPARD, kanalizacj sanitarn w rejonie ulicy Marusarza (35 % Strzakowa jest skanalizowane),


- wybudowano, wspólnie z gmin Supca i Powiatem Supeckim, ciek rowerow ze Strzakowa do Supcy, która zwikszya bezpieczestwo rowerzystów jak i pieszych,


- wykonano budynek socjalno-gospodarczy z sal gier na boisku sportowym w Strzakowie,

 

- wybudowano ciek rowerow ze Strzakowa w kierunku ogródków dziakowych,

 

- dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Strzakowie,

 

- wybudowano kompleks sportowy w ramach rzdowego programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Strzakowie,

 

- ciek rowerow ze Strzakowa do ogródków dziakowych przeduono do Wólki,

 

- zaprojektowano oraz oznakowano 3 szlaki rowerowe o cznej dugoci 90 km,

 

- dokonano modernizacji linii energetycznej wzdu Al. Prym. Wyszyskiego wraz z wymian owietlenia ulicznego na nowoczesne lampy emitujce biae wiato,

 

- oddano do uytku skatepark w Strzakowie,

 

- wyremontowano sale wiejskie w Stawie i Ostrowie Kocielnym,

 

- zmodernizowano korty tenisowe przy ul. Andrzejewskiego w Strzakowie,

 

- wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzakowie,

 

- wybudowano rodowiskow hal sportow w Wólce,

 

- zmodernizowano sal wiejsk w Graboszewie,

 

- oddano do uytku now kotowni gazow w Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzakowie,

 

- wybudowano wind zewntrzn przy Gminnym Orodku Kultury w Strzakowie,

 

- wykonano siowni zewntrzn przy Gminnym Orodku Kultury w Strzakowie,

 

- wybudowano kanalizacj sanitarn w Strzakowie przy znacznym wsparciu finansowym WRPO i PROW,

 

- oddano do uytku now kotowni gazow w Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzakowie,

 

- oddano do uytku nowe kotownie gazowe w blokach mieszkalnych przy ul. Górnej 15, Kopernika 15 i Prusa 1,

 

- oddano do uytku nowoczesn i estetyczn toalet publiczn w Strzakowie,

 

- zmodernizowano boisko Szkoy Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Strzakowie,

 

- zmodernizowano sal wiejsk i most w Krpkowie,

 

- wybudowano nowe boisko sportowe przy Gimnazjum im. J. Korczaka w Strzakowie,

 

- oddano do uytku chodnik wiodcy do Publicznej Szkoy Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wólce,

 

- zakupiono nowy samochód ratowniczo-ganiczy typu cikiego z napdem 4x4 i wyposaeniem w ramach WRPO 2007-2013,

 

 - zainstalowano 17 szt. solarnych, owietleniowych lamp ulicznych,

 

- oddano do uytku nowoczesn sal multimedialn, która peni rol maego kina spoecznociowego.

GALERIA INWESTYCJI

 
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg