KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Aktualnoci arrow Komunikat Wjta Gminy Strzakowo
Komunikat Wjta Gminy Strzakowo Drukuj Email
15.12.2020.

Image

 

KOMUNIKAT

 

     W zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) informuj mieszkaców, e od 1 stycznia 2021 r. kady waciciel nieruchomoci jest zobowizany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z obowizujcym Regulaminem utrzymania czystoci i porzdku na terenie  Gminy Strzakowo (Uchwaa Rady Gminy Strzakowo nr XVII/181/2020 z dnia 26 listopada 2020r.).

     Waciciele nieruchomoci, którzy dotd nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów, od dnia 1 stycznia maj obowizek segregowa odpady i zoy now deklaracj o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

     Od 01.01.2021 r. aktualny formularz deklaracji bdzie dostpny na stronie internetowej  www.strzalkowo.pl w zakadce „do pobrania”-> „Ochrona rodowiska”.

     Ze wzgldu na obecn sytuacj epidemiczn, wypenion deklaracj mona zoy do skrzynki podawczej zlokalizowanej na terenie Urzdu Gminy, przesa poczt lub poprzez elektroniczn skrzynk podawcz ePUAP.

     Zgodnie ze znowelizowan ustaw, w przypadku niewypenienia obowizku selektywnej zbiórki odpadów naliczana bdzie opata podwyszona w wysokoci 34,00 z/mc/mieszkaca (dwukrotna wysoko stawki ustalonej przez Rad Gminy Strzakowo - uchwa nr XVII/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomoci oraz stawki takiej opaty). Warto wic segregowa – to nie tylko dbao o rodowisko, ale take o wasne wydatki.

     Ponadto informuj, e zgodnie z nowelizacj w/w ustawy waciciel nieruchomoci jednorodzinnej kompostujcy bioodpady na terenie swojej posesji bdzie móg ubiega si o zwolnienie z czci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przyjt uchwa zwolnienie wynosi 0,50 z od mieszkaca/mc na danej nieruchomoci.

     Szczegóowe informacje dot. zmian dostpne s pod nr tel. 63 274 60 55 (Urzd Gminy w Strzakowie) oraz 63 275 18 29 (Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Supcy).

 

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Strzakowo

                                                                                                                                         /-/ Dariusz Grzywiski

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg