KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
XL sesja Rady Gminy Strzakowo Drukuj Email
21.05.2018.

W czwartek, 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w Gminnym Orodku Kultury odbdzie si XL sesja Rady Gminy Strzakowo. Porzdek obrad:

1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Strzakowo.
2. Odczytanie porzdku obrad.
3. Zatwierdzenie protokou XXXIX sesji Rady Gminy Strzakowo.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacje Wójta.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgoszone na poprzedniej sesji.
7. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Strzakowie dot. stanu bezpieczestwa w gminie.
8. Podjcie uchwa w sprawie: 
a) zacignicia poyczki na realizacj zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Strzakowo ul. Soneczna”,
b) zacignicia poyczki na realizacj zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Strzakowo ul. Sosnowa”,
c) zacignicia poyczki na realizacj zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Strzakowo ul. Sosnowa, Jaowcowa, Cisowa, Cedrowa, wierkowa, Cyprysowa, Limbowa”,
d) zacignicia poyczki na realizacj zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Strzakowo ul. Powidzka i Jagiellonów”,
e) zacignicia poyczki na realizacj zadania inwestycyjnego pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Strzakowo ul. Zielona”,
f) zmieniajca uchwa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzakowo,
g) zmieniajca uchwa w sprawie uchway budetowej na rok 2018,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budetu Gminy Strzakowo za rok 2017,
i) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzakowo za rok 2017,
j) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzakowo na lata 2018-2023,
k) przyjcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Strzakowo w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
l) sprostowania oczywistej omyki pisarskiej.
 9. Dziaalno jednostek organizacyjnych gminy Strzakowo w 2017 r.
10.Sprawozdanie Sekretarza Gminy z dziaalnoci Urzdu Gminy Strzakowo  za 2017r.
11.Podsumowanie dziaalnoci komisji problemowych Rady Gminy Strzakowo w  2017r.
12.Informacja o wypoczynku dzieci i modziey  „Akcja Lato”.
13.Wolne wnioski, informacje, komunikaty.
14.Zakoczenie sesji.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg