KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Deklaracja dostpnoci
Deklaracja dostpnoci Drukuj Email
24.01.2017.

Deklaracja dostpnoci Urzdu Gminy Strzakowo

Urzd Gminy Strzakowo zobowizuje si zapewni dostpno swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Owiadczenie w sprawie dostpnoci ma zastosowanie do strony internetowej Urzdu Gminy Strzakowo.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod wzgldem zgodnoci z ustaw

Strona internetowa jest niezgodna z ustaw o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodnoci lub wycze wymienionych poniej.

Treci niedostpne

 • - zamieszczone na stronie zdjcia nie posiadaj opisu alternatywnego
 • - cz dokumentów PDF w formie skanów
 • - brak moliwoci powikszenia czcionki
 • - brak moliwoci zmiany kontrastu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostpnoci

 • Deklaracj sporzdzono dnia:
 • Deklaracj zostaa ostatnio poddana przegldowi i aktualizacji dnia:

Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Woniak.
 • E-mail: promocja@strzalkowo.pl
 • Telefon: 607189676

Kady ma prawo:

 • zgosi uwagi dotyczce dostpnoci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgosi danie zapewnienia dostpnoci cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskowa o udostpnienie niedostpnej informacji w innej alternatywnej formie.

danie musi zawiera:

 • dane kontaktowe osoby zgaszajcej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy danie,
 • wskazanie dogodnej formy udostpnienia informacji, jeli danie dotyczy udostpnienia w formie alternatywnej informacji niedostpnej.

Rozpatrzenie zgoszenia powinno nastpi niezwocznie, najpóniej w cigu 7 dni. Jeli w tym terminie zapewnienie dostpnoci albo zapewnienie dostpu w alternatywnej formie nie jest moliwe, powinno nastpi najdalej w cigu 2 miesicy od daty zgoszenia.

Skargi i odwoania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmow realizacji dania mona zoy skarg do organu nadzorujcego poczt lub drog elektroniczn na adres:

 • Organ nadzorujcy: Wójt Gminy Strzakowo
 • Adres: Al. Prymasa Wyszyskiego 6
  62-420 Strzakowo
 • E-mail: ug@strzalkowo.pl
 • Telefon: 63 275 06 19

Skarg mona zoy równie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostpno architektoniczna

Budynek: Urzd Gminy Strzakowo, Al. Prymasa Wyszyskiego 6, 62-420 Strzakowo

Do budynku prowadzi gówne wejcie od Al. Prymasa Wyszyskiego oraz wejcie ewakuacyjne od strony podwórza. Do wejcia gównego prowadz: schody oraz podjazd z barierk dla wózków, znajdujcy si przy schodach. Nad wejciem nie ma goników systemu naprowadzajcego dwikowo osoby niewidome i sabowidzce. Wejcie nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostpne s korytarze i pomieszczenia na parterze. Osoba niepenosprawna moe uzyska wszystkie informacje w Punkcie Obsugi znajdujcym si na parterze. Na parterze dostpna toaleta dla osób niepenosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepenosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze mona wej z psem asystujcym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma ptli indukcyjnych. W budynku nie ma oznacze w alfabecie brajla ani oznacze kontrastowych lub w druku powikszonym dla osób niewidomych i sabowidzcych. W urzdzie nie ma moliwoci skorzystania z usug tumacza migowego.

 
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg